top of page

Wat is Rāja Yoga?

In Yoga gaat het niet om ontspannen, leniger of sterker worden, maar om beheersing van het leven. En alleen door deze beheersing is een complete ontwikkeling van het menselijk wezen mogelijk. Het krijgen van zulke beheersing is het hoofdzakelijke doel van het zeer oude systeem dat Rāja Yoga heet.

Rāja Yoga betekent "Koninklijke Yoga" en is de kroon op het werk van Yoga training. Het is een enorme verdieping op de kennis van de Hatha Yoga. Rāja Yoga staat beschreven in Patañjali’s Yogasutra’s maar ook in de Hatha Yoga Pradipika en in de Bhagavad Gita.

 

Zoals Svatmarama in zijn Hatha Yoga Pradipika zei: “Iemand kan geen perfectie in Rāja Yoga verkrijgen zonder Hatha Yoga, noch perfectie in Hatha Yoga zonder Rāja Yoga”. Die twee vormen zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat betekent dat zowel lichamelijke als geestelijke ontwikkeling bij elkaar horen. Het één kan niet zonder het andere.

Rāja Yoga is een systematische samenstelling van praktische oefeningen om de geest te leren beheersen. Het gaat om bewustwording en het vermogen de gedachten in banen te leiden. Wie deze vorm van Yoga beoefent, bewandelt de koninklijke weg.

 

Vrij vertaald bereikt men door Rāja Yoga een goede verbinding tussen de onderdelen in het menselijk wezen. De buitenkant; het lichaam en de binnenkant; het denken, de emoties voelen en de ziel gaan veel beter met elkaar samenwerken. Van oudsher ging deze kennis mondeling over van leraar op leerling. Het boek ‘De Yogasutras van Patañjali’ vormt de leidraad voor goede Yogabeoefening. Samen met aanvullende kennis uit andere werken over Yoga krijgen we een stabiele en goed begrijpbare basis. Omdat je zelf probeert, onderzoekt en oefent koppel je je eigen ervaringen aan de onderwerpen die je bestudeert.

bottom of page