Home

In Yoga gaat het niet om ontspannen, leniger of sterker worden, maar om beheersing van het leven. En alleen door deze beheersing is een complete ontwikkeling van het menselijk wezen mogelijk. Het krijgen van zulke beheersing is het hoofdzakelijke doel van het zeer oude systeem dat Rāja Yoga heet.

Rāja Yoga betekent "Koninklijke Yoga" en is de kroon op het werk van Yoga training. Het is een enorme verdieping op de kennis van de Hatha Yoga. Rāja Yoga staat beschreven in Patañjali’s Yogasutra’s maar ook in de Hatha Yoga Pradipika en in de Bhagavad Gita.

Zoals Svatmarama in zijn Hatha Yoga Pradipika zei: “Iemand kan geen perfectie in Rāja Yoga verkrijgen zonder Hatha Yoga, noch perfectie in Hatha Yoga zonder Rāja Yoga”. Die twee vormen zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat betekent dat zowel lichamelijke als geestelijke ontwikkeling bij elkaar horen. Het één kan niet zonder het andere.

Rāja Yoga is een systematische samenstelling van praktische oefeningen om de geest te leren beheersen. Het gaat om bewustwording en het vermogen de gedachten in banen te leiden. Wie deze vorm van Yoga beoefent, bewandelt de koninklijke weg.

Vrij vertaald bereikt men door Rāja Yoga een goede verbinding tussen de onderdelen in het menselijk wezen. De buitenkant; het lichaam en de binnenkant; het denken, de emoties voelen en de ziel gaan veel beter met elkaar samenwerken. Van oudsher ging deze kennis mondeling over van leraar op leerling. Het boek ‘De Yogasutra’ s van Patañjali’ vormt de leidraad voor goede Yogabeoefening. Samen met aanvullende kennis uit andere werken over Yoga krijgen we een stabiele en goed begrijpbare basis. Omdat je zelf probeert, onderzoekt en oefent koppel je je eigen ervaringen aan de onderwerpen die je bestudeert.

8 stappen

 

Weinig mensen weten nog dat Yoga uit 8 stappen bestaat, zoals heel lang geleden beschreven door de wijze Patañjali. De 8 stappen van Yoga zijn: morele principes en -idealen, fysieke houdingen, energiebeheersing, onthechting, concentratie, meditatie en contemplatie. Het doel hiervan is een betere samenwerking tussen alle onderdelen van je wezen tot stand brengen.

Wanneer een mens zich goed wil ontwikkelen is het duidelijk dat hij zichzelf systematisch moet aanpakken. De fysieke, morele, emotionele, vitale, mentale en spirituele krachten die hij hanteert binnen zijn wezen, zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Groei in alleen de ene of de andere kracht brengt onevenwichtigheid van het totaal teweeg.

Om deze 8-stap trap te kunnen beklimmen, om zodoende controle, harmonie, evenwicht en daarmee de top te bereiken, is het belangrijk bij de onderste treden te beginnen; de Yama’s en Niyama’s: morele principes en idealen.

Bij de Rāja Yoga School maak je kennis met de eerste 5 stappen van Yoga.

De lessen zijn net zoals duizenden jaren geleden. Er zijn verwijzingen naar de klassieke Sanskriet literatuur. Echter, de nadruk ligt op de praktijk van de diverse stappen en de beleving ervan. Vooral de lichaamsoefeningen zijn belangrijk voor je groei. Je werkt aan jezelf en je voelt je steeds beter.

Welkom bij de Rāja Yoga School. De plek waar je jezelf kunt ontwikkelen in jouw tempo, op je eigen niveau.

© Raja Yoga School 2017 | KvK: 63251558 | BTW: NL001608383B33 | derajayogaschool@gmail.com | 0641 044 050

Privacy Verklaring