top of page

De Acht Stappen

Weinig mensen weten nog dat Yoga uit 8 stappen bestaat, zoals heel lang geleden beschreven door de wijze Patañjali. De 8 stappen van Yoga zijn: morele principes en -idealen, fysieke houdingen, energiebeheersing, onthechting, concentratie, meditatie en contemplatie. Het doel hiervan is een betere samenwerking tussen alle onderdelen van je wezen tot stand brengen.

Wanneer een mens zich goed wil ontwikkelen is het duidelijk dat hij zichzelf systematisch moet aanpakken. De fysieke, morele, emotionele, vitale, mentale en spirituele krachten die hij hanteert binnen zijn wezen, zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Groei in alleen de ene of de andere kracht brengt onevenwichtigheid van het totaal teweeg.

Om deze 8-stap trap te kunnen beklimmen, om zodoende controle, harmonie, evenwicht en daarmee de top te bereiken, is het belangrijk bij de onderste treden te beginnen; de Yamas en Niyamas: morele principes en idealen.

Er zijn acht duidelijke, opeenvolgende stappen in de oeroude Yoga training om je bewustzijn langzaam maar zeker naar de hoogste spirituele niveaus te brengen:

  1. Morele principes (Yamas): Eerst word je je bewust van alle bestaande gewoonten op het gebied van geweld, leugen, diefstal, onkuisheid en begeerte. Door deze principieel niet te accepteren in gedachten, woord en daad krijg je meer tijd om na te denken en je wezen te de-conditioneren. Hierdoor kun je jouw standpunt goed bepalen en krijg je veel meer rust.

  2. Morele idealen (Niyamas): Aansluitend kun je een stevig fundament leggen voor je leven door zuiverheid, tevredenheid, soberheid, Zelf-studie en overgave te beoefenen in gedachte, woord en daad.

  3. Fysieke houdingen (Asanas): Dan pas kun je lichamelijke gezondheid, kracht en soepelheid verkrijgen door fysieke houdingen. 

  4. Energiebeheersing (Pranayama): Omdat je energiekanalen door de voorafgaande stappen grotendeels vrijgemaakt zijn van knelpunten, kun je vervolgens met de beheersing van je energiestromen beginnen en je vitaliteit en kracht drastisch verhogen.

  5. Onthechting (Pratyahara): Door de voorgaande stappen word je echter ook veel gevoeliger op zintuiglijk en motorisch vlak, zodat terugtrekking van energie of onthechting een pure noodzaak is om je emotionele en mentale rust te behouden.

  6. Concentratie (Dharana): Door concentratie van je aandacht op een enkel gekozen object verhoogt je mentale kracht.

  7. Meditatie (Dhyana): Wanneer er geen onderbrekingen meer optreden in je concentratie heb je meditatie bereikt, of eenpuntige gerichtheid van je aandacht.

  8. De hoogste stap, contemplatie (Samadhi): Tenslotte verkrijg je ware kennis, geluk en vreugde, samen met het ontwaken van paranormale vermogens, door de geweldige kracht van contemplatie, de techniek van beheersing van het bovenbewustzijn.

 

​Bij de Rāja Yoga School maak je kennis met de eerste 5 stappen van Yoga.

 

De lessen zijn net zoals duizenden jaren geleden. Er zijn verwijzingen naar de klassieke Sanskriet literatuur. Echter, de nadruk ligt op de praktijk van de diverse stappen en de beleving ervan. Vooral de lichaamsoefeningen zijn belangrijk voor je groei. Je werkt aan jezelf en je voelt je steeds beter.

bottom of page